Nieuws & Media


Grootschalige verbetering buitengebied en bereikbaarheid

Eindhoven, 8 juni 2015

Vanochtend zijn de plannen bekend gemaakt voor een grootschalige verbetering van het buitengebied Eindhoven Airport en van de bereikbaarheid van de luchthaven. De officiële onthulling van de plannen werd gezamenlijk verzorgd door mevrouw Lidewijde Ongering, Directeur-Generaal Bereikbaarheid Ministerie van Infrastructuur en Milieu, mevrouw J. Visscher, wethouder gemeente Eindhoven en Joost Meijs, Algemeen directeur Eindhoven Airport.

De afgelopen jaren is er gestudeerd op mogelijke knelpunten in de bereikbaarheid en de gewenste upgrade van het buitengebied van Eindhoven Airport waarbij uiteraard de reiziger centraal staat Alle belanghebbende partijen zijn van meet af aan betrokken bij de ontwikkeling van de plannen en in de zoektocht naar de balans tussen economie, leefbaarheid en duurzaamheid: Rijk, provincie, omwonenden, gemeenten, bedrijfsleven, landschap- en milieubeheer en de luchthaven.

Plannen buitengebied Eindhoven Airport De ontwikkeling van de plannen resulteert in een upgrade van het buitengebied dat er als volgt komt uit te zien. Op de huidige parkeerplaats P1 komt een zogenoemd ‘multi purpose gebouw’, waar verschillende diensten en faciliteiten worden gecombineerd. Een OV terminal op de begane grond, Kiss & Ride en parkeren op de verdiepingen daarboven en aan de terminal zijde horeca en retail functies. De vormgeving van het gebouw sluit aan op de architectuur van de huidige terminal en het hotel. Via roltrappen komen reizigers, afhalers en wegbrengers uit op het autoluwe en daarmee veilige verblijfsgebied tussen het multi purpose gebouw en, op korte afstand, de luchthaventerminal. Het multi purpose gebouw wordt gebouwd conform de BREEAM certificering “very good”. Dit is uniek, nog nooit eerder is in Nederland een soortgelijk gebouw volgens deze BREEAM classificatie gebouwd.

Een wandelboulevard verbindt straks de parkeerterreinen P3, P4 en P5 met het verblijfsgebied direct voor de luchthaventerminal. Ook de gasten van de omliggende bedrijfsterreinen en overige bezoekers kunnen via de wandelboulevard de luchthaventerminal bereiken. De natuurlijke omgeving wordt waar mogelijk doorgetrokken in het verblijfsgebied en de wandelboulevard waardoor deze ‘groen’ worden; geheel in lijn met de duurzame gedachte en profilering van de Brainport-regio en Eindhoven Airport. Bij het ontwerp zijn de uitgangspunten snel, sfeer, leefbaar, veilig en groen als uitgangspunten gehanteerd.

Plannen verbeterde bereikbaarheid Eindhoven Airport De plannen voor een verbeterde bereikbaarheid bestaan uit het verminderen van files en een betere doorstroming, door verbeterde op- en afritten van de A2/N2 en A58 en door een vergroting van de capaciteit van de Anthony Fokker weg. Bovendien wordt door heldere bewegwijzering het reizigersverkeer van- en naar Eindhoven Airport gescheiden van het woon-werkverkeer naar de bedrijventerreinen rondom de luchthaven. Reizigers met bestemming Eindhoven Airport worden via een nieuwe weg langs het Beatrixkanaal naar de luchthaven geleid. Het hoogwaardige openbaar vervoer is ook in de plannen opgenomen. OV-reizigers van en naar de luchthaven en OV-reizigers naar hun werkbestemming krijgen een comfortabele en prominente plek in het multi purpose gebouw. Meer reizigers in het openbaar vervoer, dat is het gezamenlijke doel. Ook aan een betere bereikbaarheid met de fiets is gedacht. Met de maatvoering van de wandelboulevard is rekening gehouden met een mogelijke aanleg van een ‘smart mobility’ concept; een duurzaam en innovatief vervoersconcept waarbij reizigers vervoerd worden tussen de parkeerterreinen en de terminal met elektrisch aangedreven shuttles, zonder chauffeur.

Met de inbreng van de landschap- en milieuorganisaties is deze ingrijpende verbetering in de bereikbaarheid weten in te passen met behoud van waardevol Brabants landschap en regionale initiatieven zoals de Groene corridor.

  Met de planvorming voor de bereikbaarheid is zo’n 85 miljoen euro aan investeringen gemoeid. Zoals eerder bekend gemaakt steekt het Rijk in totaal 40 miljoen euro in de maatregelen op de weg, de provincie Noord-Brabant neemt 20,8 miljoen voor haar rekening. De Regio Eindhoven heeft 4,75 miljoen toegezegd. De gemeente Eindhoven draagt 16,4 miljoen bij en Eindhoven Airport € 3 miljoen. In het buitengebied van Eindhoven Airport (wandelboulevard en multi purpose gebouw) wordt door de luchthaven nog eens zo’n € 14 miljoen geïnvesteerd. In totaliteit wordt dus de komende jaren door partijen hierin circa 100 miljoen euro geïnvesteerd.

In 2016 zal naar verwachting de bouw van het buitengebied van start gaan en fasegewijs gereedkomen in 2017 en 2018. De maatregelen voor de verbetering van de bereikbaarheid zullen volgens de plannen starten in 2017 en gereed zijn in 2020.

‘Om de verwachte groei van Eindhoven Airport goed te laten verlopen, moet de luchthaven zich blijven ontwikkelen en zo nog aantrekkelijker worden voor de reiziger. Het is goed dat nu gekozen wordt voor betere OV- en parkeervoorzieningen, want juist die zijn essentieel voor een comfortabele reis van deur tot deur.’

Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu

‘Om in de toekomst te blijven groeien en bloeien, is het natuurlijk heel belangrijk dat de regio goed bereikbaar blijft. Dat gaat niet vanzelf, daar moet je echt wel iets voor doen. En daarom zijn we bij de Gemeente Eindhoven ook heel erg blij dat de regio gemeenten, het provinciebestuur van Noord-Brabant, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en natuurlijk de airport samen met ons geld bij elkaar heeft gebracht om de bereikbaarheid nu en in de toekomst tip top voor elkaar te maken.’

Wethouder Visscher van de gemeente Eindhoven

Klik hier voor de video-animatie waarin de plannen zichtbaar worden.

193083 8%20juni%20pers 30c89e original 1452872368
Over Eindhoven Airport

Eindhoven Airport verbindt Brainport Eindhoven met de economische en toeristische centra in Europa en in de rest van de wereld en bevordert het vestigingsklimaat van Zuid-Nederland. Vanaf de tweede luchthaven van Nederland kan naar meer dan 80 bestemmingen worden gevlogen. Het gemak van de passagier staat hierbij centraal en komt tot uiting in de klantbelofte ‘Always Easy’. Eindhoven Airport krijgt de ruimte om zich stapsgewijs te ontwikkelen naar ruim 6 miljoen passagiers in 2019. Deze groei komt tot stand met draagvlak van de omgeving en binnen de kaders van de medegebruikvergunning en de Luchtvaartnota. Het evenwicht tussen internationale connectiviteit en leefbaarheid en duurzaamheid staat aan de basis hiervan. Samen met de partnerbedrijven is Eindhoven Airport een van de grotere werkverschaffers in de regio. De verwachting is dat de luchthaven in 2019 2.000 directe arbeidsplaatsen zal bieden.





De afdeling Corporate Communications & Public Affairs voorziet media van informatie en behandelt verzoeken voor interviews, opnames en beeldmateriaal.
Corporate Communications & Public Affairs is bereikbaar via telefoonnummer 040-2919855 of per e-mail tijdens kantooruren via press@eindhovenairport.nl

Buiten kantooruren kunt u voor dringende zaken terecht op voorgaand nummer voor de dienstdoende woordvoerder.

×

Select country