Nieuws & Media


Geen Brainport zonder airport

Eindhoven, 3 oktober 2005

Betrokkenen praten over toekomst Eindhovense luchthaven

Optimale luchtverbindingen zijn van levensbelang voor een toptechnologieregio. Voor de ontwikkeling van de brainport Zuidoost-Brabant, is een goed functionerende luchthaven onmisbaar. Tijdens een speciale conferentie op 6 oktober in de Eindhovense Kennispoort praten de betrokkenen bij Eindhoven Airport, over de manier waarop deze sterke luchthaven en het daarbij behorende continentale netwerk vormgegeven kan worden. Het gaat dan om vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de overheid, de omwonenden en andere belanghebbenden. De bedoeling is om zo gezamenlijk tot de meest optimale aanpak voor alle betrokken partijen te komen.

Het is belangrijk om op korte termijn de toekomst van Eindhoven Airport als volwaardige luchthaven voor de toptechnologieregio Zuidoost-Brabant - brainport - zeker te stellen. Dit heeft te maken met de concurrentiestrijd tussen luchtvaartmaatschappijen en de daarbij behorende de internationale verkaveling van luchtverbindingen. Daarbij kiezen luchtvaartmaatschappijen op welke bestemmingen ze gaan vliegen en vanuit welke luchthavens ze dat gaan doen. Eindhoven Airport zal op dat moment een aantrekkelijke vertrek- en landingsplaats moeten zijn. In dit opzicht loopt de Eindhovense luchthaven duidelijk tegen de grenzen van haar mogelijkheden aan. Intensief overleg met omwonenden, gemeente, provincie en het ministerie van Defensie – dat Eindhoven Airport ruimte biedt op de van oorsprong militaire vliegbasis – is dan noodzakelijk. De conferentie op 6 oktober biedt hiervoor een platform.

Noodzakelijke luchtverbindingen

Voor de kennisindustrie en kennisinstellingen in brainport Zuidoost-Brabant gaat het vooral om goede luchtverbindingen met Zuid-Duitsland, Noord-Italië, Zuid-Frankrijk en Scandinavië. Het gaat dan om de Europese regio’s waar toptechnologie geconcentreerd is. Voor het uitwisselen van kennis en het gezamenlijk uitvoeren van projecten zijn snelle en soepele contacten nodig. Voor de hoogwaardige maakindustrie staat een groeiend aantal Oost-Europese bestemmingen op de wensenlijst, met name in Tsjechië, Slovenië, Slowakije en Roemenië. Dit heeft te maken met de productiefaciliteiten die daar in toenemende mate aanwezig zijn.

Samenspraak over toekomst

Het economische belang van Eindhoven Airport kwam al duidelijk naar voren uit de sterkte-zwakte-analyse die gemaakt is in de voorbereidingen voor de economische beleidsnotitie ‘Pieken in de Delta’ van het huidige kabinet. Daarin werd de ontsluiting van de regio als essentieel gezien. De huidige rol van Eindhoven Airport was daarin niet sterk genoeg en moet dus vergroot worden. Omdat gestreefd wordt naar een zo breed mogelijk draagvlak voor deze ontwikkeling kunnen alle partijen hun visie tijdens deze bijenkomst naar voren brengen. De bedoeling is om na te gaan op welke wijze samen vorm gegeven kan worden aan de verdere groei van Eindhoven Airport.

Download PDF
Download PDF
Over Eindhoven Airport

Eindhoven Airport verbindt Brainport Eindhoven met de economische en toeristische centra in Europa en in de rest van de wereld en bevordert het vestigingsklimaat van Zuid-Nederland. Vanaf de tweede luchthaven van Nederland kan naar meer dan 80 bestemmingen worden gevlogen. Het gemak van de passagier staat hierbij centraal en komt tot uiting in de klantbelofte ‘Always Easy’. Eindhoven Airport krijgt de ruimte om zich stapsgewijs te ontwikkelen naar ruim 6 miljoen passagiers in 2019. Deze groei komt tot stand met draagvlak van de omgeving en binnen de kaders van de medegebruikvergunning en de Luchtvaartnota. Het evenwicht tussen internationale connectiviteit en leefbaarheid en duurzaamheid staat aan de basis hiervan. Samen met de partnerbedrijven is Eindhoven Airport een van de grotere werkverschaffers in de regio. De verwachting is dat de luchthaven in 2019 2.000 directe arbeidsplaatsen zal bieden.

De afdeling Corporate Communications & Public Affairs voorziet media van informatie en behandelt verzoeken voor interviews, opnames en beeldmateriaal.
Corporate Communications & Public Affairs is bereikbaar via telefoonnummer 040-2919855 of per e-mail tijdens kantooruren via press@eindhovenairport.nl

Buiten kantooruren kunt u voor dringende zaken terecht op voorgaand nummer voor de dienstdoende woordvoerder.

×

Select country