Nieuws & Media


Analyse fase afgerond voor Traject Eindhoven Airport na 2019

3 september 2018

In december 2017 is onder regie van het Rijk  het proces ‘Ontwikkeling Eindhoven Airport na 2019’ gestart. Het proces is ingericht om stapsgewijs te komen tot een toekomstperspectief voor de luchthaven na 2019. In de eerste stap, de analyse fase, zijn vijf thema’s uitgewerkt op basis van vier hypothetische onderzoek scenario’s. Het betreft de landzijdige en luchtzijdige bereikbaarheid van de luchthaven, de economische impact, de infrastructuur van de luchthaven en Leefbaarheid, Milieu en Duurzaamheid. Het doel van de analyse fase is een gezamenlijke feitenbasis te hebben op basis waarvan vervolg onderzoeken en gesprekken kunnen plaatsvinden. Vandaag zijn de resultaten van de analyse fase gepubliceerd. De rapportages en een samenvatting zijn geplaatst op de website van samen op de hoogte.

Aanpak van de onderzoeken

De onderzochte scenario’s zijn geen beleidsopties op basis waarvan besluitvorming zal plaatsvinden.  Omdat de deelrapporten aandachtspunten en knelpunten inzichtelijk maken, kan de eerste analyse wel als input worden gebruikt voor het vervolgproces.

‘De resultaten van het onderzoek in de analyse fase geven een beeld van aandachtspunten en knelpunten bij eventuele verdere ontwikkeling van de luchthaven. Het rapport vormt een prima basis voor de volgende fase van overleg. We zijn blij met de gekozen aanpak voor een proefcasus voor duurzame luchtvaartontwikkeling in Nederland, in balans met de omgeving.’

Joost Meijs, CEO Eindhoven Airport NV

 

Vervolg: proefcasus Eindhoven Airport en informatiebijeenkomst

Na de zomer van 2018 start een proefcasus Eindhoven Airport. Rijk en regio grijpen de toekomstige besluitvorming over de verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport aan voor het uitvoeren van een proefcasus om concreet invulling te kunnen geven aan de transitie naar een slimmere, duurzame en meer op kwaliteit gestuurde luchtvaart- en luchthavenontwikkeling. De proefcasus zal worden begeleid door een onafhankelijke en externe verkenner. Bewoners en maatschappelijke organisaties worden nauw betrokken bij de proefcasus.  

Download PDF
Download PDF
Over Eindhoven Airport

Eindhoven Airport verbindt Brainport Eindhoven met de economische en toeristische centra in Europa en in de rest van de wereld en bevordert het vestigingsklimaat van Zuid-Nederland. Vanaf de tweede luchthaven van Nederland kan naar meer dan 80 bestemmingen worden gevlogen. Het gemak van de passagier staat hierbij centraal en komt tot uiting in de klantbelofte ‘Always Easy’. Eindhoven Airport krijgt de ruimte om zich stapsgewijs te ontwikkelen naar ruim 6 miljoen passagiers in 2019. Deze groei komt tot stand met draagvlak van de omgeving en binnen de kaders van de medegebruikvergunning en de Luchtvaartnota. Het evenwicht tussen internationale connectiviteit en leefbaarheid en duurzaamheid staat aan de basis hiervan. Samen met de partnerbedrijven is Eindhoven Airport een van de grotere werkverschaffers in de regio. De verwachting is dat de luchthaven in 2019 2.000 directe arbeidsplaatsen zal bieden.

De afdeling Corporate Communications & Public Affairs voorziet media van informatie en behandelt verzoeken voor interviews, opnames en beeldmateriaal.
Corporate Communications & Public Affairs is bereikbaar via telefoonnummer 040-2919855 of per e-mail tijdens kantooruren via press@eindhovenairport.nl

Buiten kantooruren kunt u voor dringende zaken terecht op voorgaand nummer voor de dienstdoende woordvoerder.

×

Select country