Nieuws & Media

Home

Geen Brainport zonder airport

Eindhoven, 3 oktober 2005

Betrokkenen praten over toekomst Eindhovense luchthaven

Optimale luchtverbindingen zijn van levensbelang voor een toptechnologieregio. Voor de ontwikkeling van de brainport Zuidoost-Brabant, is een goed functionerende luchthaven onmisbaar. Tijdens een speciale conferentie op 6 oktober in de Eindhovense Kennispoort praten de betrokkenen bij Eindhoven Airport, over de manier waarop deze sterke luchthaven en het daarbij behorende continentale netwerk vormgegeven kan worden. Het gaat dan om vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de overheid, de omwonenden en andere belanghebbenden. De bedoeling is om zo gezamenlijk tot de meest optimale aanpak voor alle betrokken partijen te komen.

Het is belangrijk om op korte termijn de toekomst van Eindhoven Airport als volwaardige luchthaven voor de toptechnologieregio Zuidoost-Brabant - brainport - zeker te stellen. Dit heeft te maken met de concurrentiestrijd tussen luchtvaartmaatschappijen en de daarbij behorende de internationale verkaveling van luchtverbindingen. Daarbij kiezen luchtvaartmaatschappijen op welke bestemmingen ze gaan vliegen en vanuit welke luchthavens ze dat gaan doen. Eindhoven Airport zal op dat moment een aantrekkelijke vertrek- en landingsplaats moeten zijn. In dit opzicht loopt de Eindhovense luchthaven duidelijk tegen de grenzen van haar mogelijkheden aan. Intensief overleg met omwonenden, gemeente, provincie en het ministerie van Defensie – dat Eindhoven Airport ruimte biedt op de van oorsprong militaire vliegbasis – is dan noodzakelijk. De conferentie op 6 oktober biedt hiervoor een platform.

Noodzakelijke luchtverbindingen

Voor de kennisindustrie en kennisinstellingen in brainport Zuidoost-Brabant gaat het vooral om goede luchtverbindingen met Zuid-Duitsland, Noord-Italië, Zuid-Frankrijk en Scandinavië. Het gaat dan om de Europese regio’s waar toptechnologie geconcentreerd is. Voor het uitwisselen van kennis en het gezamenlijk uitvoeren van projecten zijn snelle en soepele contacten nodig. Voor de hoogwaardige maakindustrie staat een groeiend aantal Oost-Europese bestemmingen op de wensenlijst, met name in Tsjechië, Slovenië, Slowakije en Roemenië. Dit heeft te maken met de productiefaciliteiten die daar in toenemende mate aanwezig zijn.

Samenspraak over toekomst

Het economische belang van Eindhoven Airport kwam al duidelijk naar voren uit de sterkte-zwakte-analyse die gemaakt is in de voorbereidingen voor de economische beleidsnotitie ‘Pieken in de Delta’ van het huidige kabinet. Daarin werd de ontsluiting van de regio als essentieel gezien. De huidige rol van Eindhoven Airport was daarin niet sterk genoeg en moet dus vergroot worden. Omdat gestreefd wordt naar een zo breed mogelijk draagvlak voor deze ontwikkeling kunnen alle partijen hun visie tijdens deze bijenkomst naar voren brengen. De bedoeling is om na te gaan op welke wijze samen vorm gegeven kan worden aan de verdere groei van Eindhoven Airport.

Download PDF
Download PDF
berichten
Over Eindhoven Airport

Eindhoven Airport is de tweede luchthaven van Nederland. De luchthaven zorgt voor een makkelijke verbinding van Brainport met Europa en verder, in balans met de omgeving. Het gemak voor de reiziger komt tot uiting in onze klantbelofte. De luchtvaartmaatschappijen verbinden Zuid-Nederland met meer dan 85 toeristische en zakelijke bestemmingen. Samen met de partnerbedrijven biedt de luchthaven circa 1500 arbeidsplaatsen en is daarmee een van de grote werkgevers in de regio. We zijn ons bewust van de maatschappelijke impact die een luchthaven heeft. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in ons DNA, we hebben continu aandacht voor het evenwicht tussen internationale connectiviteit en de leefbaarheid in de omgeving. De aandelen van Eindhoven Airport N.V. zijn in handen van Schiphol Nederland B.V., de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Eindhoven.

Voor meer informatie - E-mail: press@eindhovenairport.nl Telefoon: 040-2919855 http://nieuws.eindhovenairport.nl/nl Twitter: https://twitter.com/EINairport


×

Select country