Nieuws & Media

Home

Analyse fase afgerond voor Traject Eindhoven Airport na 2019

3 september 2018

In december 2017 is onder regie van het Rijk  het proces ‘Ontwikkeling Eindhoven Airport na 2019’ gestart. Het proces is ingericht om stapsgewijs te komen tot een toekomstperspectief voor de luchthaven na 2019. In de eerste stap, de analyse fase, zijn vijf thema’s uitgewerkt op basis van vier hypothetische onderzoek scenario’s. Het betreft de landzijdige en luchtzijdige bereikbaarheid van de luchthaven, de economische impact, de infrastructuur van de luchthaven en Leefbaarheid, Milieu en Duurzaamheid. Het doel van de analyse fase is een gezamenlijke feitenbasis te hebben op basis waarvan vervolg onderzoeken en gesprekken kunnen plaatsvinden. Vandaag zijn de resultaten van de analyse fase gepubliceerd. De rapportages en een samenvatting zijn geplaatst op de website van samen op de hoogte.

Aanpak van de onderzoeken

De onderzochte scenario’s zijn geen beleidsopties op basis waarvan besluitvorming zal plaatsvinden.  Omdat de deelrapporten aandachtspunten en knelpunten inzichtelijk maken, kan de eerste analyse wel als input worden gebruikt voor het vervolgproces.

‘De resultaten van het onderzoek in de analyse fase geven een beeld van aandachtspunten en knelpunten bij eventuele verdere ontwikkeling van de luchthaven. Het rapport vormt een prima basis voor de volgende fase van overleg. We zijn blij met de gekozen aanpak voor een proefcasus voor duurzame luchtvaartontwikkeling in Nederland, in balans met de omgeving.’

Joost Meijs, CEO Eindhoven Airport NV

 

Vervolg: proefcasus Eindhoven Airport en informatiebijeenkomst

Na de zomer van 2018 start een proefcasus Eindhoven Airport. Rijk en regio grijpen de toekomstige besluitvorming over de verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport aan voor het uitvoeren van een proefcasus om concreet invulling te kunnen geven aan de transitie naar een slimmere, duurzame en meer op kwaliteit gestuurde luchtvaart- en luchthavenontwikkeling. De proefcasus zal worden begeleid door een onafhankelijke en externe verkenner. Bewoners en maatschappelijke organisaties worden nauw betrokken bij de proefcasus.  

Download PDF
Download PDF
berichten
Over Eindhoven Airport

Eindhoven Airport is de tweede luchthaven van Nederland met ruim 6,7 miljoen passagiers in 2019. De luchthaven zorgt voor een makkelijke verbinding van Brainport met Europa en verder, in balans met de omgeving. Het gemak voor de reiziger komt tot uiting in de klantbelofte ‘Always Easy’. De luchtvaartmaatschappijen verbinden Zuid-Nederland met meer dan 85 toeristische en zakelijke bestemmingen. Samen met de partnerbedrijven biedt de luchthaven bijna 2000 arbeidsplaatsen en is daarmee een van de grote werkgevers in de regio. We zijn ons bewust van de maatschappelijke impact die een luchthaven heeft. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in ons DNA, we hebben continu aandacht voor het evenwicht tussen internationale connectiviteit en de leefbaarheid in de omgeving. De aandelen van Eindhoven Airport N.V. zijn in handen van Schiphol Nederland B.V., de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Eindhoven.

Voor meer informatie - E-mail: press@eindhovenairport.nl Telefoon: 040-2919855 http://nieuws.eindhovenairport.nl/nl Twitter: https://twitter.com/EINairport


×

Select country