Nieuws & Media

Home

Nieuw dividendbeleid Eindhoven Airport

Eindhoven Airport verruimt nog dit boekjaar het huidige dividendbeleid. Volgens het nieuwe beleid ontvangen aandeelhouders vanaf komend jaar maximaal 30 procent van het netto resultaat (winst na belasting) exclusief de waardeveranderingen van de vastgoedportefeuille. De uitkering vindt plaats na vaststelling van de jaarrekening. Dat is woensdag 1 april bekrachtigd door de vergadering van aandeelhouders.

Met dit nieuwe dividendbeleid biedt Eindhoven Airport de aandeelhouders een aantrekkelijk financieel rendement en behoudt de luchthaven een gezonde balans tussen (ondernemings)risicio, rendement en ontwikkeling van het bedrijf.

Bij de ontwikkeling van dit nieuwe dividendbeleid voor de lange termijn heeft Eindhoven Airport rekening gehouden met de te verwachten toekomstige resultaten en de benodigde financiële middelen ten behoeve van investeringen. Om bedrijfsmatige en/of economische tegenvallers te kunnen opvangen, voert de luchthaven een prudente financieringsstrategie.

Het nieuwe dividendbeleid vervangt het huidige beleid waarin aandeelhouders naar rato van de aandelen circa drie tot vier procent dividenduitkering van het netto resultaat ontvangen. De luchthaven komt met het nieuwe model tegemoet aan de wens van aandeelhouders.

De aandeelhouders hebben de jaarrekening 2019 vastgesteld. Het voorstel voor winstbestemming is niet overgenomen. Er is besloten om het dividend over 2019 nog niet uit te laten keren. Aanleiding hiervoor zijn de op dit moment nog niet in te schatten financiële gevolgen door de coronacrisis.

Lees hier het jaarverslag 2019.

Download PDF
Download PDF
berichten
Over Eindhoven Airport

Eindhoven Airport is de tweede luchthaven van Nederland. De luchthaven zorgt voor een makkelijke verbinding van Brainport met Europa en verder, in balans met de omgeving. Het gemak voor de reiziger komt tot uiting in onze klantbelofte. De luchtvaartmaatschappijen verbinden Zuid-Nederland met meer dan 85 toeristische en zakelijke bestemmingen. Samen met de partnerbedrijven biedt de luchthaven circa 1500 arbeidsplaatsen en is daarmee een van de grote werkgevers in de regio. We zijn ons bewust van de maatschappelijke impact die een luchthaven heeft. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in ons DNA, we hebben continu aandacht voor het evenwicht tussen internationale connectiviteit en de leefbaarheid in de omgeving. De aandelen van Eindhoven Airport N.V. zijn in handen van Schiphol Nederland B.V., de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Eindhoven.

Voor meer informatie - E-mail: press@eindhovenairport.nl Telefoon: 040-2919855 http://nieuws.eindhovenairport.nl/nl Twitter: https://twitter.com/EINairport


×

Select country