Nieuws & Media

Home

Vlootvernieuwing blijft aan de basis liggen voor geluid- en CO2-reductie

Nu Europese afspraken maken over bijmenging van  duurzame brandstoffen zal verduurzaming versnellen.

De focus op vlootvernieuwing blijft het belangrijkste speerpunt in het beleid van Eindhoven Airport om geluidhinder te beperken. Ook wil de luchthaven het gebruik van duurzame brandstoffen stimuleren als middel om CO2-emissies te reduceren. Vlootvernieuwing ligt aan de basis van het advies van Pieter van Geel, naar aanleiding van de Proefcasus Eindhoven Airport, om geluidhinder in de regio te reduceren. Nieuwe typen vliegtuigen zullen niet alleen stiller zijn, maar ook minder CO2 uitstoten. Samen met de bijmenging van duurzame brandstoffen zal dit bijdragen aan het reduceren van de CO2-emissies door de civiele vliegbewegingen op Eindhoven Airport.

“Crisis of niet, we hebben ons gecommitteerd aan het advies van Pieter van Geel om de geluidbelasting in 2030 substantieel te verminderen ten opzichte van 2019 en daarmee al direct te beginnen. Voor vermindering van hinder is vlootvernieuwing een belangrijke voorwaarde. Ondanks alle onzekerheden die er nu zijn als gevolg van de crisis, gaan we onverminderd voor de doelstelling uit het advies van Van Geel om in 2030 60% nieuwe vloot op Eindhoven Airport te hebben”, aldus Roel Hellemons, algemeen directeur/CEO van Eindhoven Airport.

Om in de komende jaren de inzet van stillere en schonere vliegtuigen te stimuleren, wil de luchthaven vanaf april 2021 onderscheid gaan maken in het tarief dat luchtvaartmaatschappijen moeten betalen, de zogenoemde havengelden. Het voorstel is om een korting te kunnen geven aan luchtvaartmaatschappijen die met schonere en stillere vliegtuigen komen.

Daarnaast maakt Eindhoven Airport zich hard voor een Europese verplichting voor luchtvaartmaatschappijen om kerosine bij te mengen met duurzame brandstoffen. Bijmenging van duurzame brandstoffen zal bijdragen aan de verdere vergroening van de luchtvaart.

De luchthaven zelf ligt goed op koers om in 2030 emissieloos te zijn voor alle grondgebonden activiteiten.

Hellemons: “Zeker nu op grote schaal in Europa staatssteun wordt gegeven aan luchtvaartmaatschappijen snappen we het heel goed dat er gevraagd wordt om voorwaarden te verbinden aan die steun. Dit moet in onze ogen dan liefst wel in Europees verband worden opgelegd, om een eerlijk speelveld te creëren voor de luchtvaartmaatschappijen en het meeste resultaat te bereiken. We verwachten dat de luchtvaart zich geleidelijk aan weer gaat herstellen en met deze voorwaarden kunnen we de noodzakelijke verduurzaming van de sector mogelijk versnellen. Dat zou de winst zijn die deze crisis oplevert. Wij maken ons daar hard voor bij nationale en Europese overheden.’’

Op het gebied van geluidhinderbeperking bevroor de Eindhovense luchthaven in 2019 op eigen initiatief het aantal vluchten per jaar op 41.500 in plaats van de -voor dat jaar- vergunde ruimte van 43.000. Naar aanleiding van de Proefcasus Eindhoven Airport blijft tot en met 2021 het maximum aantal vliegbewegingen vaststaan op 41.500. Ook stopt Eindhoven Airport vanaf oktober dit jaar met het plannen van vluchten na 23.00 uur om de geluidhinder in de regio verder te beperken. De al bestaande differentiatie in de havengelden voor luchtvaartmaatschappijen die ’s avonds laat of ‘s ochtends vroeg willen vliegen, blijft in de toekomst gehandhaafd.

Download PDF
Download PDF
berichten
Over Eindhoven Airport

Eindhoven Airport is de tweede luchthaven van Nederland. De luchthaven zorgt voor een makkelijke verbinding van Brainport met Europa en verder, in balans met de omgeving. Het gemak voor de reiziger komt tot uiting in onze klantbelofte. De luchtvaartmaatschappijen verbinden Zuid-Nederland met meer dan 85 toeristische en zakelijke bestemmingen. Samen met de partnerbedrijven biedt de luchthaven circa 1500 arbeidsplaatsen en is daarmee een van de grote werkgevers in de regio. We zijn ons bewust van de maatschappelijke impact die een luchthaven heeft. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in ons DNA, we hebben continu aandacht voor het evenwicht tussen internationale connectiviteit en de leefbaarheid in de omgeving. De aandelen van Eindhoven Airport N.V. zijn in handen van Schiphol Nederland B.V., de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Eindhoven.

Voor meer informatie - E-mail: press@eindhovenairport.nl Telefoon: 040-2919855 http://nieuws.eindhovenairport.nl/nl Twitter: https://twitter.com/EINairport


×

Select country