Nieuws & Media

Home

Eindhoven Airport tevreden met ontwerpbesluit natuurvergunning

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is voornemens om Eindhoven Airport een vergunning te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Deze is nodig voor civiel gebruik van de luchthaven. Volgens het ministerie leiden de activiteiten van Eindhoven Airport waarvoor de vergunning is aangevraagd niet tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van de relevante Natura 2000-gebieden. Daarom acht het ministerie de activiteiten van Eindhoven Airport vergunbaar. Dat schrijft het ministerie in zijn ontwerpbeslissing die gisteren in de Staatscourant is gepubliceerd.  

 

Eindhoven Airport is tevreden met het voornemen van het ministerie van LNV. Roel Hellemons, algemeen directeur van Eindhoven Airport: “Het ministerie acht onze activiteiten vergunbaar. Dat is een mooi startpunt om in samenspraak met de omgeving en andere betrokken partijen te blijven bouwen aan ontwikkeling van de luchthaven in balans met de omgeving.”

 

De luchthaven diende op 1 oktober een aanvraag voor een natuurvergunning in gebaseerd op het gebruik van de luchthaven conform het Luchthavenbesluit 2014. Daarin zijn op Eindhoven Airport maximaal 43.000 vliegtuigbewegingen per kalenderjaar toegestaan. De nu gepubliceerde ontwerpvergunning sluit aan op deze aanvraag.

 

LNV gaf eerder aan dat Eindhoven Airport een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig heeft. De minister van LNV besloot in april 2020 na een handhavingsverzoek tegen het ontbreken van de vergunning dat de luchthaven de vergunning uiterlijk 1 oktober moest aanvragen.  

 

 

Download PDF
Download PDF
berichten
Over Eindhoven Airport

Eindhoven Airport is de tweede luchthaven van Nederland. De luchthaven zorgt voor een makkelijke verbinding van Brainport met Europa en verder, in balans met de omgeving. Het gemak voor de reiziger komt tot uiting in onze klantbelofte. De luchtvaartmaatschappijen verbinden Zuid-Nederland met 80 bestemmingen. Samen met de partnerbedrijven biedt de luchthaven circa 1500 arbeidsplaatsen en is daarmee een van de grote werkgevers in de regio. We zijn ons bewust van de maatschappelijke impact die een luchthaven heeft. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in ons DNA, we hebben continu aandacht voor het evenwicht tussen internationale connectiviteit en de leefbaarheid in de omgeving. De aandelen van Eindhoven Airport N.V. zijn in handen van Schiphol Nederland B.V., de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Eindhoven.

Voor meer informatie - E-mail: press@eindhovenairport.nl Telefoon: 040-2919855 http://nieuws.eindhovenairport.nl/nl Twitter: https://twitter.com/EINairport


×

Select country